ჩვენ შესახებ

შპს «ტოქსსოფთი-საქართველო» შეიქმნა 2010 წელს როგორც კომპანია «ტოქსსოფთის» წარმომადგენელი საქართველოში.

კომპანია «ტოქსსოფთი-საქართველო» ახოციელებს შემდეგ სერვისებს:

  • ობიექტის შესწავლა და ტექნიკური დავალების შედგენა;
  • სისტემების დაპროექტება, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა;
  • მოწყობილობების და დანადგარების დაკომპლექტება და წარმოება;
  • პროგრამული უზრენველყოფის დამუშავება;
  • სისტემის მოწყობილობების მონტაჟი და აწყობა-გაშვება;
  • საგარანტიო და პოსტ-გარანტიული მომსახურეობა.

საქართველოში მომხმარებლებს კომპანია «ტოქსოფტი» სთავაზობოს თავისი სერვისების მთელ სპექტრს და მზად არის შეასრულოს სამუშაოები როგორც სათაო კოპანიის, ისევე წარმომადგენლობის ძალებით.

TOP