ტოქსსოფთი-საქართველო

რა არის ჩვენი მიზანი?

ვინ ვართ ჩვენ?

ჩვენ შესახებ

შპს «ტოქსსოფთი-საქართველო» შეიქმნა 2010 წელს .

კომპანია «ტოქსსოფთი-საქართველო» ახოციელებს შემდეგ სერვისებს:

  • ობიექტის შესწავლა და ტექნიკური დავალების შედგენა;

  • სისტემების დაპროექტება, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა;

  • მოწყობილობების და დანადგარების დაკომპლექტება და წარმოება;

  • პროგრამული უზრენველყოფის დამუშავება;

  • სისტემის მოწყობილობების მონტაჟი და აწყობა-გაშვება;

  • საგარანტიო და პოსტ-გარანტიული მომსახურეობა.

საქართველოში მომხმარებლებს კომპანია «ტოქსოფტი» სთავაზობოს თავისი სერვისების მთელ სპექტრს და მზად არის შეასრულოს სამუშაოები როგორც სათაო კოპანიის, ისევე წარმომადგენლობის ძალებით.

TOP