#ზუგდიდის რ-ნი, სოფელი განმუხურში მდებარე აკვა-პარკის ოპერაციული სისტემა BMS-ის ტექნიკური გაუმართაობის აღმოფხვრა

• პროგრამული უზრუნველყოფის საწყისი კოდების და ალგორითმების აღდგენა;
• ავტომატიზაციის კარადების აღდგენა;
• სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის აღდგენა-მოწესრიგება;
• ვიდეო სათვალთვალო სისტემის აღდგენა-მოწესრიგება;
• შესასვლელი ტურნიკეტების და კონტროლის სისტემის გამართვა.
• აღდგენითი სამუშაოების პროცესში გამოვლენილი
გაუთვალისწინებელი ტექნიკური ხარვეზების აღმოფხვრა;