თბილისის მეტროს პროექტი

თბილისის სატრანსპორტო კომპანისს მიერ 2018 წელს გამოცხადებული ტენდერი NAT180018714.

რეკონსტრუქცია-განახლების ფარგლებში კომპანია «ტოქსსოფთმა» დაამუშავა, დაამზადა და მიაწოდა თბილისის მეტროს:

  • ყველა სადგურის და დეპოს დუბლირების მოწყობილობები;
  • სადგურების მორიგეების ელექტრომექანიკური პულტების კომპიუტერებით შეცვლა;
  • სპეციალისტთა მომზადების სასწავლო ცენტრის მოწყობა;
  • სისტემის ყველა დონის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება, შექმნილი «ტოქსსოფთის» პლატფორმა S5-ის ბაზაზე;
  • შეასრულა დაპროექტების, მონტაჟის და აწყობა-გაშვების სამუშაოები.

დღეისთვის (2020 წლის ივნისი) სისტემა გაშვების პროცესშია.