ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტი

ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის, აეროპორტის წყალმომარაგების ავტომატიზაცია,

შესრულებულდა: 4 ერთეული / 37 kw ტუმპოების , წყლის უწყვეტ რეჟიმში მიწოდებისთვის:

  • სამუშაოები მოიცავს აეროპორტის ტერიტორიაზე წყლის მიწოდების უზრუნველყოფას .
  • პროექტის მართვისთვის გამოყენებული იქნა SIEMENS – «Programmable Logic Controller ( PLC ) » და SIMATIC HMI Comfort Panel ლოკალური გამოყენებისთვის ,
    SIMATIC WinCC SCADA საზედამხედველო კონტროლის , მონაცემთა მოპოვებისთვის და დისტანციური მართვისთვის ;
  • ამ პროექტის მიზანი არის , მომხდარიყო პარამეტრების მითითებით ავტომატური კონტროლით ტუმბოების მონაცვლეობა და წყლის ჭავრის შენარჩუნება მოთხოვნის საფუძველზე ;
  • სისტემის სრული პროგრამული უზრუნველყოფა , შექმნილია «ტოქსსოფთის» ბაზაზე SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) – Siemens;