«კნაუფ გიპს თბილისი»-სთვის დოზირების სისტემის დაპროექტება

2015 მარტში დაიწყო და ერთი წლის განმავლობაში შესრულდა შპს «კნაუფ გიპს თბილისი»-სთვის დოზირების სისტემის დაპროექტება, დამზადება და გამოცდა წარმოების ხაზზე.