თბილისის მეტროს «სადგური-1»-ის პროექტი

2016 წელს «სადგური-1»-ის სარელეოს დისპეჩერული ცენტრალიზაციის ახალი სისტემის დნარგვა-მონტაჟი.