თბილისის მეტროს ახალი სადგურის «სახელმწიფო უნივერსტეტი» პროექტი

2017-2018 წლების განმავლობაში შიქმნა და გაშვებული იქნა თბილისის მეტროს ახალი სადგური «სახელმწიფო უნივერსტეტის» მატარებლების მოძრაობის დისპეჩერიზაციის დუბლირებული სისტემა.

 

 

 

.