თბილისის მეტრო

თბილისის მერიის მიერ 2013 წელს გამოცხადებული ტენდერი №SPA130010793.

რეკონსტრუქცია-განახლების ფარგლებში კომპანია «ტოქსსოფთმა» დაამუშავა, დაამზადა და მიაწოდა თბილისის მეტროს:

  • ყველა სადგურის და დეპოს 23 კარადა კონტროლერი;
  • ყველა სადგურის პლატფორმის საათები და ტაიმერები, 400-ზე მეტი ოფისის საათი მომუშავე ერთიანი დროს ქვესისტემაში, (შპს LEDGE-ს პროდუქცია);
  • ცენტრალური სადისპეჩეროს 138 დუიმიანი ვიდეო-კედელი;
  • სისტემის ყველა დონის პროგრამული უზრუნველყოფა, შექმნილი «ტოქსსოფთის» პლატფორმა S5-ის ბაზაზე;
  • შეასრულა დაპროექტების, მონტაჟის და აწყობა-გაშვების სამუშაოები.

სისტემა გაშვებული იქნა 2014 წლის დეკემბერში.