თბილისის სატრანსპორტო კომპანია

2016 წელს მოხდა სიგნალიზაცისს მოწყობილობების მკვებავი ძაბვის პარამეტრების რეალურ დროში მონიტორინგის დანერგვა თბილისი სატრანსპორტო კომპანიისთვის.